WBE De Haagsche Beemden

Natuurbeheer is van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Wildbeheereenheden zijn hierbij een belangrijke speler.Een voorbeeld hiervan is de Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden, werkzaam in de regio die zich uitstrekt van Breda in de richting van Roosendaal.

De Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden is opgericht in 1979 en heeft als doel om op een verantwoorde en duurzame manier de wildstand te beheren en bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit in het gebied. De Wildbeheereenheid bestaat uit een groep van ruim 50 jagers en grondeigenaren die nauw samenwerken om de natuur in het gebied te behouden en te verbeteren.

Een van de belangrijkste taken van de Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden is het beheren van de wildstand. Door het reguleren van de populaties van wilde dieren, zoals ganzen, fazanten, hazen en reeën voorkomen zij overbegrazing en schade aan gewassen. Hierdoor blijft het evenwicht in het ecosysteem in stand en blijft de biodiversiteit behouden.

Daarnaast zet de Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden zich in voor het creëren en onderhouden van geschikte habitats voor wilde dieren. Zo worden er bijvoorbeeld speciale wildakkers aangelegd en beheerd, waar wilde dieren voedsel kunnen vinden. Ook worden er nestkasten en broedplaatsen voor vogels en andere dieren geplaatst en onderhouden.

De Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden heeft ook aandacht voor het stimuleren van educatie en bewustwording over de natuur en het belang van duurzaam natuurbeheer. Zo organiseren zij bijvoorbeeld excursies en voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen en andere geïnteresseerden.

Tot slot is de Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden betrokken bij het beheer van de jacht. Door het stellen van regels en het controleren van de naleving ervan, wordt ervoor gezorgd dat de jacht op een duurzame en verantwoorde manier gebeurt. Hierdoor wordt de wildstand behouden en wordt het evenwicht in het ecosysteem niet verstoord.

Al met al speelt de Wildbeheereenheid de Haagsche Beemden een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit in het gebied. Door het reguleren van de wildstand, het creëren en onderhouden van geschikte habitats, het stimuleren van educatie en bewustwording en het duurzaam beheren van de jacht, dragen zij bij aan het behoud van de natuur in het gebied.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.