Jachtbeperking bestaande vogelgriepgebieden ook opgeheven


De beslissing van de minister van LNV dat jacht en faunabeheer niet langer standaard beperkt of verboden wordt in regio’s waar een geval van vogelgriep is vastgesteld, is nu ook van kracht in de drie gebieden waar op het moment van het besluit, de beperkingsmaatregelen nog van kracht waren. Dit betekent dat zowel bij nieuwe als reeds bestaande gevallen van met vogelgriep besmette bedrijven de jachtbeperking in de tien kilometerzone geen structureel onderdeel meer uitmaakt van het pakket maatregelen dat verspreiding van het vogelgriepvirus moet tegengaan.


De afgelopen maanden heeft de Jagersvereniging richting de politiek meermaals aangekaart dat de jachtbeperking niet bewezen effectief is, maar juist buitenproportionele belemmeringen opwerpt. In middels is de regeling dan ook op dat punt aangepast: zowel voor nieuwe als voor de drie op dit moment door vogelgriep getroffen gebieden, is de beperking van jacht, beheer en schadebestrijding opgeheven.


Niet proportioneel


Al lange tijd probeerde de Jagersvereniging de regeling aangepast te krijgen op basis van zeer valide argumenten. We zijn dan ook blij om deze nu terug te lezen in de beslisnota: “Er zijn naast faunabeheer nog tal van andere activiteiten die wilde watervogels kunnen verstoren, waarvoor niet is voorzien in een verbod in de beperkingszone. Voorbeelden zijn watersporten en vliegen met drones en harde geluiden. Het is niet mogelijk en niet proportioneel om in beperkingszones al deze activiteiten te verbieden en zo te sturen op het voorkomen van verplaatsingen van wilde vogels. Daarnaast verplaatsen wilde vogels zich voornamelijk vanwege veranderende weersomstandigheden en de aantrekkelijkheid van bepaalde foerageergebieden.”


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2023/02/08/regeling-tot-wijziging-en-intrekking-van-regelingen-inzake-vogelgriep


 


Het bericht Jachtbeperking bestaande vogelgriepgebieden ook opgeheven verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 10-02-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.